Rapport: Bungie befarar fler uppsägningar och Sony är missnöjda

Bungie har återigen hamnat i rampljuset på grund av flera olika och mestadels inte särskilt positiva anledningar. Utöver att {Destiny}-Youtubaren Aztecross delade ett anonymt e-postmeddelande till sin publik där det framgick att Sony inte varit imponerade av Bungie ända sedan de köpte utvecklaren – och att frustrationen främst riktas mot cheferna – nämndes det också att {Destiny 2} ska förändras rejält i ett försök att göra det mer lönsamt. Denna senare punkt sägs bygga på idéer som föreslagits av Sonys japanska ledning, vilket fått många anställda att befara att Bungies arbetssätt nu försvinner samt att teamen splittras.

<social>https://www.youtube.com/watch?v=0GKxi9NFPn0</social>

Till detta kommer en rapport från IGN som går in på rädsla för uppsägningar och förändringar i {Marathon}-gruppen. Specifikt nämns att Marathon-utvecklingsteamet nyligen genomgick ett chefsbyte, där game director Christopher Barrett flyttades från rollen och ersattes av {Valorants} tidigare game director Joe Ziegler.

Utöver detta noteras att Bungie lägger mycket resurser på att få Marathon redo att släppas, och att spelet genomgått ett antal förändringar, inklusive att ta bort möjligheten att skapa karaktärer till förmån för en lista med valbara hjältar.

{Destiny 2: The Final Shape} har fortfarande högsta prioritet hos Bungie, men på grund av en budget som enligt uppgift inte går ihop är utvecklaren rädd för uppsägningar, och en icke namngiven källa gick så långt som att säga att "something will need to happen to curb costs unless The Final Shape does so well to cover the gap and people can move to Marathon.".

Som en sista anmärkning sägs även att det väntas ske en stor ledarflykt hos utvecklaren under sommaren 2026, när den slutliga utbetalningen för Sonys uppköp av utvecklaren kommer. Därmed skulle Bungie plötsligt stå på väldigt rangliga ben och få massor av nya problem. Allt detta medan Destiny 2 lär ha "significantly underperformed" förra året.

Bungie drabbades hårt av uppsägningar nyligen vilket ledde till att både {Destiny 2}-expansionen The Final Shape och Marathon försenades rejält – och än tycks problemen alltså vara långt ifrån över och på vissa sätt rent av förvärras.

<bild>Bungie genomgår enligt flera bra källor en rejäl kris efter Sonys uppköp.</bild>

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar