Atari börsnoteras

Page

Atari är en spelutvecklare som funnits sedan 1972. Företaget har tagit fram flera klassiska arkadspel, videospel och PC-spel. Denna del av verksamheten är den ursprungliga och vad bolaget kallar “dess DNA”. Numera har det även tre andra verksamhetsområden; onlinecasinodelen Atari Casino, konsollutveckling i Atari VCS samt Atari Partners, vilket är namnet på investeringsverksamheten.

Svensk börsnotering

Atari är sedan tidigare listat på den Euronext Paris, men meddelade i mars 2019 att det skulle parallellnoteras på svenska First North. Detta i syfte att få tillgång till den starka nordiska basen av onlinespelare. Bolaget skred snabbt till verket och första handelsdag var 26 april 2019. Aktierna som erbjöds, med ett totalt värde om 1 miljon euro, gjordes tillgängliga via återköpsprogram.

Aktien

Ataris stamaktier är som tidigare nämnt noterade i Paris och den svenska noteringen är därmed sekundär. Det svenska researchhuset Redeye, baserat i Stockholm, agerade finansiell rådgivare åt Atari (ATA) inför börsnoteringen. Teckningskursen sattes till 3,60 SEK per aktie och handlades initialt via Nordnet. Sedan noteringen har aktien enligt Avanza hållit sig ganska stabil. Aktien handlas i SEK och handlas i nuläget utan utdelning.

Ataris framtidsplaner

De fyra affärsdivisionerna har något olika framtidsplaner. För videospelsdivisionen är framtida intäkter tänkta att genereras via fortsatt multimediaproduktion, licensverksamhet och utveckling av spel. I dagsläget finns över 200 Atari-spel, bland andra RollerCoaster Tycoon och Atari Classics-spel, och framöver ligger fokus på de mobila spelen. För casinodivisionen är tanken att vidare utveckla varumärkets styrka och ingå licensavtal med plattformar som erbjuder casinon online och e-sport.

För divisionen som heter Atari VCS, vilket står för Video Computer System, är målet att starta och distribuera den nya multimediakonsollen. Atari VCS ska ha 10 000 förbeställningar och priset för kund beräknas landa på mellan 249 och 299 USD. För divisionen vars huvudsyfte är att investera i techbolag, Atari Partners, är målet fortsatt att finna prospekt där eget kapital utbytes mot licensbevis för Atari.